Klass-E!

E-learning door OinO-Advies

Klass-e! hoe werkt het?

Een leerkracht ontvangt vier programmaboekjes per schooljaar over aansprekende, belangrijke onderwerpen uit zijn vak; om iets nieuws te leren of bestaande kennis te actualiseren. Elk programma bestaat uit een boekje dat per post naar de leerkracht wordt verstuurd. De inhoud van dit cahier komt overeen met de e-learning die op de online leeromgeving wordt ontsloten. Naast de toe te sturen programmaboekjes in het abonnementsjaar heeft de leerkracht ook toegang tot alle eerder uitgekomen e-learningprogramma’s.

Online wordt een entreetoets aangeboden en de inhoud van het cahier wordt verrijkt met een aantal tussenvragen, waarmee de bestaande kennis en reflectie op het eigen handelen getoetst kan worden. Aan het einde van de e-learning volgt een eindtoets waarmee de leerkracht - bij voldoende resultaat - vijf nascholingspunten verdient. Daarvoor wordt een certificaat verstrekt.

De onderwerpen zijn: 

- Ik zie, ik zie disleksie - Flyer
- ADHD en ander opvallend gedrag - Flyer
- Regie over sociale media - Flyer
- Wat je gewoon moet weten over het kinderbrein -Flyer
- Van feedback naar feedforward - Flyer
- Hoogbegaafdheid en nog veel te leren - Flyer 

De datum is een fictieve tot-en-met-inschrijfdatum. Elke 2 weken worden de aanmeldingen geïnventariseerd en ontvangt u toegang tot de e-learning.

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?