Klass-E!

E-learning door OinO-Advies

Een leerkracht krijgt vier programma’s per jaar aangeboden over aansprekende, belangrijke onderwerpen uit zijn vak; om iets nieuws te leren of bestaande kennis te actualiseren. Elk programma bestaat uit een cahier dat per post naar de leerkracht wordt verstuurd. De inhoud van dit cahier komt overeen met de e-learning die op de online leeromgeving wordt ontsloten. Online wordt een entreetoets aangeboden en de inhoud van het cahier wordt verrijkt met een aantal tussenvragen, waarmee de bestaande kennis en reflectie op het eigen handelen getoetst kan worden.
Aan het einde van de e-learning volgt een eindtoets waarmee de leerkracht - bij voldoende resultaat - vijf nascholingspunten verdient. Daarvoor wordt een certificaat verstrekt.

De onderwerpen zijn:
- Ik zie, ik zie disleksie - Flyer
- ADHD en ander opvallend gedrag - Flyer
- Regie over sociale media - Flyer
- Het kinderbrein -Flyer

De datum is een fictieve tot-en-met-inschrijfdatum.


169,00

Euro

20

Beschikbaar
31 juli 2018 09:00 tot 17:00

Locatie Een rustige werkplek
Zelf gekozen, Zelf gekozen
Trainer Nader te bepalen

Geldigheid 10 jaren
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?