Excel - KPOA - Meerkring

Training door OinO-Advies

Excel is het meest gebruikte rekenprogramma en is tevens het hulpmiddel bij uitstek om op een gebruiksvriendelijke manier tabellen, grafieken en analyses te maken. Daarnaast kan je uiteenlopende soorten data op een intuïtieve manier ordenen en weergeven. Excel maakt onderdeel uit van het Office pakket van Microsoft.
Tijdens de training leer je een weg te vinden door de werkomgeving en gebruik maken van de nieuwe functies die Excel 2013 biedt.


Welke onderwerpen komen o.a. aan bod:
* Introductie van Excel 2013
* De Ribbon (het lint)
* Aan het werk; gegevens invoeren
* Functies (min, max, gemiddelde, afronden, horizontaal en verticaal zoeken) * Werken met meerdere werkbladen
* Het werkblad opmaken
* Grafieken
* Lijsten met gegevens gebruiken

Werkwijze: De cursus start met de instructie door de cursusleider. Tijdens deze instructie zullen bovenstaande onderwerpen aan de orde komen. Na de instructie zal ruim aandacht zijn voor vragen, opmerkingen en vooral zélf aan de slag! Deze cursus omvat twee bijeenkomsten en is bedoeld voor zowel medewerkers die de basis van Excel al beheersen als ook medewerkers die nu graag een verdieping in het programma wensen. De eerste bijeenkomst zal vooral in het teken staan van een hernieuwde kennismaking en nieuwe functionaliteiten. De tweede bijeenkomst zal vooral in het teken staan van de specifieke vragen en wensen van de cursisten n.a.v. de eerste bijeenkomst.

N.b. het is aan te raden zelf een device mee te nemen, zodat je actief deel kunt nemen aan de opdrachten en ook zelf direct aan de slag kunt!

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?