21e eeuws leren, hoe gaan we om met de 21st century skills? - KPOA - Meerkring

Training door OinO-Advies

Dat roept vragen op over hoe het onderwijs vorm en inhoud kan geven aan het ontwikkelen van competenties en/of vaardigheden die voor leerlingen en studenten van belang zijn om in deze nieuwe samenleving te kunnen leven, leren en werken: 21st century skills.

Wat komt er aan bod?
• een inspirerende en interactieve presentatie waarin diverse aspecten van
  de kennissamenleving en 21st century skills / 21e eeuws leren worden
  besproken.
• De ontwikkeling van de kennissamenleving
• 21st century skills (definitie en modellen) en relevantie voor het onderwijs
• Praktijkvoorbeelden van 21e eeuwse leerarrangementen
• zelf aan de slag met een aantal leerarrangementen uit de dagelijkse praktijk.

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?